Søk

 

FO Nordland

FO Nordlands viktigste oppgave er å ivareta og bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. FO Nordland har hovedtillitsvalgte i de fleste kommuner i Nordland som ivaretar og bistår medlemmene. De fleste kommunene har også klubber som arrangerer temakvelder, kurs ol. FO Nordland har også klubber innenfor Spekter, Staten og private bedrifter.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen