Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO)

FO er det største fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Gjør som om lag 29.000 andre - bli medlem!

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen