Søk

 

FOs internasjonale engasjement

Fellesorganisasjonen deltar aktivt i internasjonalt arbeid, både i kraft av å være en profesjonsorganisasjon for helse- og sosialarbeidere og i kraft av å være en fagforening. Vi driver også ulike former for solidaritetsarbeid.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen