Søk

 

Komitehøring - helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

FO har i flere år fremmet budsjettkrav om satsning på en tverrfaglig opptrappingsplan for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, og derfor støtter vi i det store og hele forslaget fra stortingsrepresentantene.

Innspillet kan leses her

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen