Søk

 

Høringsmøte i kommunal- og forvaltningskomiteen

FO har deltatt i høringsmøte om Endringer i utlendingsloven mv. (Innstramninger ll) Prop. 90 L. På tross av massive innvendinger og sterk kritikk fra fagmiljøer, organisasjoner og politikere, velger regjeringen i all hovedsak å opprettholde egne forslag. FO synes dette er svært skuffende. I sitt innspill trakk FO særlig fram endringsforslag som omhandler midlertidig oppholdstillatelse for enslig mindreårige og familiegjenforening.

Innspillet kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen