Søk

 

Høring - Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

FO deltok sammen med NFF og LO i høring om forsalg til omorganisering av kriminalomsorgen. Både NFF, LO og FO går i mot forslaget. FO uttrykte særlig bekymring for at sammenslåing av fengsler og friomsorgskontor under en leder vil innebære en risiko for «usynliggjøring» av friomsorgsarbeidet.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen