Søk

 

FO med innspill til Familie- og kulturkomiteen i høring 19. april om et offentlig og ideelt drevet barnevern

FOs deltok i høring i Familie- og kulturkomiteen på representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern (Dokument 8:161 S (2017-2018)). FO er opptatt av at barn, unge og deres familier skal møte et faglig sterkt barnevern. For å slå det fast med en gang: vi har ingen holdepunkter for å si at privat, kommersielt barnevern ikke leverer gode tjenester. I FO har vi mange svært faglig dyktige medlemmer som jobber i privat, kommersielt barnevern. Men FO er sterkt uenig med de som hevder at produksjon av barneverntjenester skiller seg lite fra andre tjenester.

Du kan lese høringsinnspillet her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen