Søk

 

FO imot forslag om likestillings- og diskrimineringslov

Forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov utgjør ikke et bedre diskrimineringsvern. I høringssvaret til ny lov framhever FO at det er feil å fjerne framhevingen av kvinners særlige stilling og funksjonshemmende barrierer fra formålsparagrafen.

Det blir feil å fjerne kravet om likestilling i familielivet og andre private forhold. Forbudet mot sammensatt diskriminering må tydeliggjøres, uavhengig av om dette gjøres i en felles lov eller i de enkelte lovene slik som det er i dag.

Les hele FOs høringssvar om ny likestillings- og diskrimineringslov

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen