Søk

 

FO har gitt innspill til kirke -, utdannig- og forskningskomiteen - statsbudsjett 2017

Kathrine Haugland Martinsen valgte i sitt innlegg og fokusere på finansieringen av sosionomutdanningen. Hun ba komiteen jobbe for at sosionomutdanningen sidestilles med barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen og at grunnfinansiering heves fra laveste kategori F, til kategori E.

Innspillet kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen