Søk

 

FO går imot forslag om delt bosted

Regjeringens forslag om at det, ved samlivsbrudd, som hovedregel skal være delt bosted, vil ikke alltid være til barnets beste. For FO er det barnets beste og barnets rett til samvær som skal være avgjørende for valg av bosted, ikke hva som er mest rettferdig for foreldrene, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i en kommentar til forslaget som vil bli sendt på høring.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har varslet at det i løpet av sommeren vil sende på høring endringer i barneloven. Ett av forslagene erat  barnet ved samlivsbrudd, som hovedregel, skal få delt bosted. Statsråd Solveig Horne (Frp) sier at forslaget vil bidra til «å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna». - Dette blir for enkelt. Det er ikke alltid at delt bolig er til barnets beste, og det blir helt feil om en samværsordning skal brukes til å dempe konflikter mellom foreldrene, noe jeg heller ikke har tro på at blir resultatet av lovendringene, kommenterer FO-lederen.

FO mener at en samværsordning må tilrettelegges i ut fra barnets behov og ønsker, og må organiseres på en måte som er best for barnet. Samvær med foreldre er en rettighet barn først og fremst skal ha, ikke foreldre.

I tillegg til å lytte til barnets stemme og behov i slike saker, er det viktig å lytte til anbefalinger fra fagmiljøer og forskning. Ikke minst gjelder dette de yngste barna. Både Voksne for barn, Barneombudet, Psykologforeningen og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet advarer mot 50/50 bosted, spesielt for barn under 3 år.

FO er også uenig i det varslede forslaget om at retten til samvær bare kan mistes hvis en er dømt for vold eller overgrep. Er man bekymret for at barn utsettes for vold og overgrep, må samværet kunne stoppes. – Vi kan ikke ha et lovverk som gjør det mulig at man kan sitte å se på at barn utsettes for omsorgssvikt uten mulighet til å handle, framholder forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Hun påpeker at FO vil vurdere lovforslaget som blir sendt på høring grundig. - Vi vil sende inn kommentarer til alle forslagene, lover FO-lederen.

Les mer om høringsforslaget om delt bosted

Les mer om saken i Dagsavisen.

Bilde: The Long Way Home VOL. TEDDY MOOSE I Guian BolisayBy: Guian Bolisays fotostrøm (CC BY-SA 2.0)

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen