Søk

 

FO er i gang med arbeidet i rettighetsutvalget

7. mai møtte FO, ved nestleder Tone Faugli, i referansegruppa for rettighetsutvalget. FO hadde med seg innspill til tiltak som kan bedre levekårene for mennesker med utviklingshemning. FO samarbeider tett med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i denne saken.

Tone Faugli er FOs representant i referansegruppa til det regjeingsoppnevnte rettighetsutvalget. (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

FO forventer at arbeidet i rettighetsutvalget skal sikre utviklingshemmede inkludering, deltakelse og selvråderett. Av prinsippene FO framholdt i referansegruppa var:

  • Reell selvbestemmelse og brukermedvirkning
  • Retten til utdanning
  • Flere profesjoner inn i skolen
  • Retten til å bestemme bosted selv - ikke bli plasser i store omsorgskomplekser
  • Retten til arbeid i stedet for utføretrygd
  • Mimimum 50 prosent av tjenesteyterne må ha hyskoleutdanning
  • Kravet om vernepleierfaglig kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming må lovestes.

Les mer om FOs arbeid for flere tiltak som kan bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming her

Les FOs Plattform om levekårene til personer med utviklingshemming

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen