Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO) med krav til statsbudsjett 2020

FO har sendt krav til statsbudsjett 2020 til Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Arbeids- og sosialdepartementet her

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Barne- og likestillingsdepartementet her

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Justis- og beredskapsdepartementet her

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Kunnskapsdepartementet.her

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet her

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet her

Du kan lese statsbudsjettkrav 2020 til Finansdepartementet

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen