Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO) har sendt innspill til representantforslag om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til

FO sendte innspill til Helse- og omsorgskomiteens behandling av representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andresen og Arne Nævra om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til. FO støtter forslagene i representantforslaget.

Du kan lese høringssvaret her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen