Søk

 

Fellesorganisajsonen (FO) i høring om representantforslag 50 S (2018-2019) om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

FO støtter forslagene som framsettes i representantforslag 50 S om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov, men har formidlet en del synspunkter i høringsnotatet og komitehøringen 31. januar

Du kan lese hele høringsnotatet her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen