Søk

 

Fellesorganisajsonen (FO) i høring i arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag 51 S om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

FO støtter forslagene som framsettes i representantforslaget om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet. Men vi hadde noen kommentarer til forslagene som er formidlet i høringsnotatet og i den muntlige høringen 31. januar

Du kan lese hele høringsinnspillet her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen