Søk

 

Åpent brev til stortinget om midlertidig oppholdstillatelse til enslige barn på flukt

FO deltar i nettverk av ulike organisasjonar som engasjerer seg i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere. Nettverket ber i brevet stortinget innstendig om heller å avskaffe enn å utvide ordningen med midlertidig opphold til barn og unge alene på flukt.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen