Søk

 

Informasjon om lokaleforhandlinger HSH/HUK 2010

Som resultat av hovedoppgjøret i HUK områddet 2010, skal det gjennomføres lokaleforhandlinger for de som følger overenskomst for helse og sosiale tjenester, virksomhet, barnehage og museer og andre kulturinstitusjoner.

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester

Det avsettes midler til lokale forhandlinger, hvorav 0,85% gis med virkningsdato 1. august 2010 og 0,25% gis med virkningsdato 1. januar 2011. Avsettningen skal bergegnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tilleggi 2009.Fohandlingene skal gjennomføres innen 15. november 2010. Ankefrist er satt til 1. desember 2010

Landsoverenskomst for virksomheter

Det avsettes midler til lokale forhandlinger med en ramme på 0,8% av lønnsmassen, som gis med virkningsdato 1. september 2010 . Avsettningen skal bergegnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tillegg i 2009.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2010. Ankefrist er satt til 1. desember 2010.

Landsoverenskomst for barnehager

Det avsettes midler til lokale forhandlinger, hvorav 0,85% gis med virkningsdato 1. august 2010 og 0,25% gis med virkningsdato 1. januar 2011. Avsettningen skal bergegnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tillegg i 2009. Forhandlingene sakl gjennomføres innen 15. november 2010. Ankefrist er satt til 1. desember 2010.

Når det gjelder lokaleforhandlinger for  Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner se protokoll på FO sine sider. www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen