Søk

 

For deg som jobber i staten

Her er resultatet fra årets lønnsoppgjør i staten.

De sentrale forhandlingene med staten var krevende og det var lenge fare for streik.  Partene kom først til enighet mange timer på overtid den 24. mai. Statens opprinnelige krav innebar å endre lønnssystemet betydelig. For FO og LO Stat var det viktig å beholde hovedlønnstabellen (A-tabellen), og det lyktes man med. Partene ble også enige om å utrede hvordan lønnssystemet i staten kan forenkles og videreutvikles.

– FO er spesielt fornøyde med at det nye systemet skal ivareta likelønnshensyn. Samtidig har vi sikret flere en forutsigbar lønnsvekst i årene som kommer, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da resultatet var klart.

I tariffområde Staten forhandler man først for alle arbeidstakere i staten om et generelt tillegg hvor alle får samme lønnsøkning uansett hvor de jobber. Dette kalles et «sentralt oppgjør», også kjent som «hovedtariffoppgjør». Deretter har man lokale forhandlinger i hver enkelt statlige virksomhet, f.eks. NAV Stat, Kriminalomsorgen og Bufetat, hvor partene i virksomheten forhandler om fordelingen av én pott som kan fordeles ulikt på de forskjellige arbeidstakerne. 

Les mer her: Slik ble lønnstillegget for ansatte i staten
 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen