Søk

 

For deg som jobber i privat virksomhet

Her er resultatet fra årets lønnsoppgjør på NHO-området .

NHO-området omfatter om lag 600 medlemmer som jobber som helse- og sosialarbeidere i private virksomheter. I årets oppgjør stod alle forbund sammen om hovedkrav som handlet om å få til en forbedret AFP-ordning, slitertillegg og dekning av reise, kost og losji.  FOs medlemmer fikk 1,30 kr ekstra per time i generelt tillegg. I tillegg har det vært ført lokale forhandlinger i alle tariffbundne virksomheter om ytterligere uttelling i lønns- og arbeidsvilkår. Resultatet av disse kan sjekkes med lokal tillitsvalgt.

Les også: Klart flertall for tariffoppgjøret i LO-NHO-området 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen