Søk

 

Mellomoppgjøret Spekter 2015

Enighet i mellomoppgjøret i Spekter Helse. FO og Spekter ble i dag enig om et resultat for FOs medlemmer i Spekter Helse.

Resultatet innebærer at det gis et generelt tillegg på 2000 kroner i stillingsgruppe 1-4 og 4000 kroner  i stillingsgruppe 5. Tillegget gis med virkning fra 1.8. 2015.

4000 gis også til ledere som leder ansatte i stillingsgruppe 5.

Øvrige medlemmer i LO-forbundene gis et tillegg på 2000 kroner med virkning fra 1. august 2015.

Minstelønnssatsene økes tilsvarende fra samme dato.

Revisjonen gjelder de såkalte A2-forhandlingene for ansatte i område 10, helseforetak, og område 4, Lovisenberg sykehus. LO Stat har forhandlet med arbeidsgiverforeningen Spekter på vegne av alle LO-forbunda som har medlemmer i de statlige helseforetakene.

Protokollen område 10 Oslo universitetssykehus finner du her

Protokollen område 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus finner du her

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen