Søk

 

Hovedavtaler og tariffavtaler

Det finnes i hovedsak to typer avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hovedavtalene regulerer forholdet mellom partene, for eksempel de tillitsvalgtes rettigheter.
Hovedtariffavtalene regulerer lønnsforholdene for de ansatte i den aktuelle sektoren. De er normalt av to års varighet.

FOs medlemmer jobber innenfor en lang rekke tariffområder alt etter hvem som er arbeidsgiver. De vanligste for våre medlemmer er KS-området, Oslo Kommune, Spekter, Staten og Virke (tidligere HSH). Hvert av disse tariffområdene har sine egne avtaler.

Spørsmål om lønns- og arbeidforhold bør rettes til din FO-avdeling.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen