Søk

 

Høringssvar - Omorganisering av kriminalomsorgen

Justisdepartementet foreslår i høringsnotatet en omorganisering av kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utredet to ulike modeller. Begge modellene går bort fra dagens tre nivå organisering. I forslaget beskrives en enhetsmodell og en sentermodell. FO stiller i sitt høringssvar spørsmål om faglig begrunnelse for omorganiseringen. FO støtter KDIs forslag om sentermodellen.

Filen kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen