Søk

 

FO-Studentene med innspill til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

FO studentene har sendt høringssvar på høring fra Kunnskapsdepartementet om endring i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø

Du kan lese høringssvaret her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen