Søk

 

FO med høringssvar til Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Høringen gjelder forslag til endring i forskrift om betaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Formålet med forskriften er å sikre rett til fritak for egenandel for enkelte aldersgrupper ved poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling mot rusmiddelavhengighet. FO mener departementets forslag til endring er positivt. Det er bra at pasienter som møter til overgrepsmottak og Statens Barnehus får fritak for egenandel. Forslaget innebærer en formalisering av en allerede utbredt praksis med fritak for egenandel nevnte steder.

Du kan lese hele høringssvaret her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen