Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO) har sendt innspill til Rusreformutvalget

Utgangspunktet for rusreformen er å endre reaksjoner overfor personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra justissektoren til helse- og sosialsektoren. FO støtter hovedintensjonene i arbeidet. Vi mener at mennesker som har utfordringer knyttet til bruk av rusmidler skal møtes med hjelp framfor straff.

Du kan lese hele innspillet her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen