Søk

 

Fellesorganisasjonen (FO) har gitt innspill til representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

FO mener forslagsstillerne setter fokus på viktige tema og begrunner forslagene på en måte som vi synes er både relevant og nødvendig. FO har argumentert for at kravet om aktivitet for mottakere av sosialhjelp må være en rett og ikke en plikt. Vår argumentasjon har vært at det med en plikt til aktivitet må følge en rett til oppfølging. Og at oppfølgingen må være basert på den enkeltes ressurser, ønsker og behov.

Du kan lese FOs innspill her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen