Søk

 

Fellesorganisajsonen (FO) med innspill til høring om digital veileder for barn og unge med behov for ulike tjenester

FO har sendt høringsinnspill på digital veileder for barn og unge som har behov for tjenester fra barnevern og helse- og omsorgtjenesten

Du kan lese høringsinnspillet her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen