Søk

 

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Regjeringen legger i 2108 fram en ny stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. I den forbindelse har kunnskapsministeren bedt om innspill på 7 ulike områder. Det dreier seg bla om forskning og undervisningskvalitet, arbeidslivsrelevans, gjennomstrømning og frafall. FO har i hovedsak gitt innspill på områder som berører våre utdanninger. Vi er opptatt av at det må sikres en god balanse mellom undervisning, studentoppfølging og forskning. Vi er også opptatt av at våre utdanninger trenger bedre finansiering - i den forbindelse trekker vi særlig fram sosionomutdanningen hvor vi ber om at den må løftes opp i samme finansieringskategori som barnevernspedagog - og vernepleierutdanningen.

Innspillet kan leses her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen