Søk

 

Høringssvar - forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har sendt ut forslag til ny studietilsynsforskrift. FO mener forslagene og presiseringene kan bidra til å styrke kvaliteten på profesjonsutdanningene vi organiserer.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen