Søk

 

Høringssvar - Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

FO er glad for at det nå satses mer på veiledning og at det lages nasjonale retningslinjer. FO støtter mye av det som universitet og høyskolerådet foreslår, men har også noen konkrete forslag til endringer.

Høringssvaret kan lese her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen