Søk

 

Høringssvar - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

FO har avgitt høringssvar til både LO og KD. FO er positive til at utdanningsfaglig kompetanse verdsettes høyere og at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og opprykk. Vi støtter derfor kunnskapsdepartementets høringsforslag om endring i forskrift om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høringssvaret kan  leses her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen