Søk

 

Karmøy kommune

Hovedtillitsvalgt:
Jorunn Sørlund
Mobil: 954 86 717
e-post:

 

Tilllitsvalgt NAV:
Annlaug Pedersen
e-post:

   
Tillitsvalgt barneverntjenesten
Anne Grethe Olsen
e-post
 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen