Søk

 

Klinisk sosionom

Her finner du kriteriene og informasjon om FOs godkjenningsordninger for å bli klinisk sosionom.

For å bli godkjent klinisk sosionom er det følgende hovedkrav:

  • Bachelor i sosialt arbeid
  • 5 års relevant arbeidserfaring etter bachelor. 2 år skal være før påbegynt videreutdanning. 4 av de 5 årene skal være klinisk rettet.
  • Gjennomført en 60 studiepoengs videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i minst 50% arbeid og mottar minst 80 timer faglig veiledning knyttet mot studiet. Studiet må være klinisk rettet.
  • Motta 200 timer faglig veiledning, hvorav 120 timer skal være fra godkjent klinisk sosionom fra FO. Resterende 80 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning. 65 av de totalt 200 timene skal være individuell veiledning (en-til-en)
  • Være godkjent faglig veileder av FO.

-Her er de fleste kravene overlappende med krav for å bli godkjent kliniker. De to punktene som må fylles i tillegg til de kliniske kravene er som følger:

  • Gjennomføre 40 timers kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk
  • Gi 20 timer veiledning til kollega eller annen fagperson (ikke studenter eller foreldre), samtidig som man selv mottar 10 timer veiledning på de 20 timer en selv har gitt.

Her finner du kriteriene for godkjenning som klinisk sosionom.

Her finner du søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om godkjenning som klinisk sosionom.

NB! Godkjenning som veileder er en del av løpet for å bli godkjent som klinisk sosionom - se kriteriene og informasjon om FOs godkjenningsordning som veileder her.

Det er egne regler for kandidater som har gjennomført studium på nivå tilsvarende minimum 60 studiepoeng innenfor et fordypningsområde, uten offentlig eksamen eller studiepoeng. Dette gjelder i hovedsak kandidater fra RBUP Sør og Øst som har gjennomført spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse. Studiet har egen rammeplan som må følges for at kandidatene skal bli godkjente klinikere i etterkant. Det er blant annet krav om å skrive en fordypningsoppgave som favner hele det teoretiske studiet i tillegg til eventuell eksamen i metodefordypningen.

Her finner du kriteriene for fordypningsoppgaven.

Her finner du rammeplanen for RBUPs spesialistutdanning.

 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no

Andreas Kikvik,
Telefon: 472 70 468
andreas@fo.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen