Søk

 

Godkjenningsordninger

FO legger vekt på å gi medlemmene muligheter for å få veiledet praksis samt stimulere til videreutdanning.

Visste du at FO godkjenner praksisorientert kompetanse for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere?

Vi gjør det med støtte fra Helsedirektoratet. Alle innen de nevnte yrkene kan få en slik uttelling for tilleggskompetansen sin, enten de er medlemmer av FO eller ei.

Godkjenning av praksisorientert kompetanse er gratis for FOs medlemmer. Ikke-medlemmer må betale et behandlingsgebyr for vurdering av søknad. 

Det er etablert flere typer godkjenningsordninger, som faglig veileder, spesialkompetanse, klinisk godkjenning og klinisk spesialist. FOs høyeste nivå er klinisk spesialist. Denne er basert på at man har en relevant master i tillegg til en relevant spesialistutdanning. Se fullstendige krav under «klinisk spesialist».

FO har egne godkjenningsutvalg som behandler søknader om godkjenning for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du går frem få å søke under de respektive beskrivelsene.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen