Søk

 

Forbundskontoret

FO sitt sentrale kontor er Mariboesgate i Oslo sentrum. I tillegg har vi avdelingskontorer i alle fylker.

Fellesorganisasjonen
Postadresse: Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
Besøksadresse: Mariboesgt 13, Oslo
Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg, faktura@4humanIT.no (Krav til fakturaer)
Telefon sentralbord: 91 91 99 16 (Tlf fra utlandet: +47 22469487)
E-post: kontor@fo.no

FO har også avdelinger i alle fylker


(Kart: Google maps)

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen