Søk

 

Avdeling for helse, sosial og profesjon

Avdelingen arbeider med profesjonsfaglige spørsmål og helse- og sosialpolitikk

Anine Terland
Avdelingsleder
980 17 780 - anine.terland@fo.no

 

Heidi Elisabeth Brekke
Administrasjonsekretær, godkjenninger og stipend
948 69 117 - heidi.elisabeth.brekke@fo.no

 

Inger Karseth
Rådgiver, barnevernspedagogene
480 61 261 - inger.karseth@fo.no

 

Tonje Wejden 
Rådgiver, helse- og sosialpolitikk og profesjon
917 93 497 - tonje.wejden@fo.no

 

Ane Lindholt (i permisjon)


980 73 309 - ane.lindholt@fo.no

 

Andreas Pedersen Kikvik
Rådgiver, sosionomene
472 70 468 - andreas@fo.no

 

Allis Aresdatter 
Rådgiver, helse- og sosialpolitikk og profesjon 
910 08 107 - allis.aresdatter@fo.no

 

Gry Reinsnos 
Rådgiver, vernepleierne
970 63 627 - gry.reinsnos@fo.no 

 

Sunniva Roumimper (i permisjon)
Rådgiver, FO-studentene
902 11 546 - sunniva@fo.no

 

Veronica Cathrin Olufsen
Rådgiver, helse- og sosialpolitikk og profesjon
Mobil: 91 68 69 43  -  veronica@fo.no

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen