Søk

 

Tillitsvalgtskolering

Klubben er det viktigste leddet i en fagforening. Våre tillitsvalgte kar krav på opplæring for å kunne utføre vervet. Opplæringen kan gis lokalt, regionalt/sentralt eller ved dekning av kostnadene for eksterne kurs.

Lokalt arrangerer vi basiskurs ved behov. I tillegg tas interessante tema opp på reprsentantskapet. Da blir møtet åpnet for andre tillitsvalgte.

Regionalt arrangeres det årlige Arbeidslivskurs. Det vil trolig være en region bestående av Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold som vil være ansvalig hos oss.

Kommunal Kompetanse arrangerer gjevnlig kurs som er relevante for tillitsvalgte. Kontakt avdelingen før dere søker på kurs der. De fleste vil på ja på en søknad.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen