Søk

 

Klubbstøtte

Klubber kan få støtte fra fylkesavdelingen til aktiviteter. Støtten kan gis som et beløp overført til klubbens konto etter søknad. Det har vist seg vanskelig å opprette og vedlikeholde slike kontoer. Derfor velger flere klubber å få dekket utgifter etter regning.

Klubber som velger overføring får kr. 375,- + kr. 20,- pr. medlem. Disse pengene skal det føres regnskap for. Revidert regnskap sendes avdelingen.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen