Søk

 

Klubboppfølging

FO Akershus ønsker å følge opp klubbene våre på en god måte. Vi kan bidra med ulike tiltak avhengig av klubbens ønsker, størrelse og aktivitetsnivå. Ønsker dere en mer aktiv klubb, eller å danne en klubb så kan vi hjelpe dere. Vi har også flere tilbud til klubber som fungerer godt.

 

Det siste halvet året har FO Akershus satset på klubboppfølging. Vi har i den anledning frikjøpt nestleder i 50% i et halvt år for å få til et løft på dette området. Vi har jevnlig kontakt med de hovedtillitsvalgte, men ønsker også å bidra aktivt ut i klubbene. Vi kan blant annet tilby følgende:

  • Hjelp til å innkalle alle medlemmer til et medlemsmøte, og prøve å få etablert en klubb der det ikke finnes.
  • Drøfte praktiske løsninger for utøvelse av tillitsvalgtsvervet i deres klubb.
  • Tilpasset skolering ved behov for eksempel turnus, arbeidstidsbestemmelser, forhandlinger etc.
  • Hjelpe til med å arrangere aktiviteter for alle medlemmer som temakafeer, kurs i vold og trusler, foredrag om LO favør fordeler og andre temaer ut fra deres ønsker.
  • Formidle kontakt med andre tillitsvalgte i deres region for samarbeid og utveksling av erfaringer.

Hvis dere ønsker noe av dette eller har andre ting dere ønsker vi skal bidra med så er det bare å ta kontakt.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen