Søk

 

Hovedkontakter

Lise Kathrine Holm (fylkesleder)
403 31 406 | lise@fo-vestfold.no

Vidar B. Byholt (fylkessekretær)
45 24 85 10 | vidar.byholt@fo-vestfold.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen