Søk

 

Hovedkontakter

Mona Berger (fylkesleder)
928 61 897 | mona.berger@fo.no

Jorunn Kjerkol (nestleder)
957 88 877 | jorunn.kjerkol@fo.no

Nils Karlsholm (fylkessekretær)
905 81 372 | nils@fo.no

Bente Aune Bragstad (fylkessekretær)
918 65 623 | bente.aune.bragstad@fo.no

Marit Monsø Bosness (org.tillitsvalgt/kasserer)      
941 40 042 | marit.bosness@fo.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen