Søk

 

Vil vi at mennesker med rus- og psykiatri-utfordringer avslutter behandlingsforløp pga økonomi?

Fra i sommer måtte ungdom under 30 som går til samtaler ved PUT (Psykiatrisk UngdomsTeam) betale en egenandel på kr. 351,- pr. gang. Heldigvis blir det nå antakelig en ordning for denne gruppa etter reaksjoner fra bl.a. FO, da regjeringa i statsbudsjettet for 2019 har foreslått å skjerme dem. Men etterhvert vil  egenandeler bli innført for alle som mottar en eller annen form for poliklinisk tjeneste på rusfeltet.

 

I forbindelse med samhandlingsreformen er kommunene ansvarliggjort når det gjelder å ta en større del av ansvaret for sine innbyggeres helse, noe som også påvirker rusfeltet. “Sammen om mestring”, en veileder utgitt av helsedirektoratet, beskriver 3 hovedforløp for folk med rus- og/eller psykisk helse-utfordringer. Der beskrives det og hvem som antas å ha hovedansvaret for oppfølging/behandlingsforløp. Denne veilederen ligger i bunnen når behandling vurderes. Det er derfor god grunn til å anta at de som har et tilbud i spesialisthelsetjenesten både har behov for og rett til aktuell behandling. Når denne da faller ut pga økonomiske vurderinger, er det uheldig for den aktuelle pasientgruppen.

 

Det er vanlig med egenandel på spesialisthelsetjenester. Vi ser likevel at på rusfeltet er det litt mer komplisert; økonomiske utfordringer er et av elementene som ofte opptrer sammen med diagnosen. Av den grunn vil egenandeler her kunne føre til at nødvendig behandling ikke blir gjennomført.  Når man også vet at mange med rus-problematikk har utfordringer på flere områder, som f.eks. traumeproblematikk, nettverk, jobb og bolig, vil de være ytterligere utsatt. Samfunnsmessig kan vi dermed få en uheldig effekt.

 

FO Trøndelag krever at det skal ses en ekstra gang på denne utviklingen, og at det vurderes som hensiktsmessig å fjerne egenandelen for denne behandlingen. Helseforetaka kan selv bestemme om de ønsker å ha egenandeler sier regjeringa. Det trengs derfor et påtrykk for å få prioritert denne pasientgruppen dersom det skal være realistisk for dem å få riktig og nødvendig behandling.

 

FO Trøndelag.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen