Søk

 

SLUTT OPP OM KAMPEN FOR LIKELØNN

24. oktober - FN dagen - aksjoneres det for likelønn. Det slutter FO Trøndelag seg til og vi oppfordrer alle - uavhengig av kjønn - til å delta. Vi oppnår ikke likestilling før vi får økonomisk likestilling!


 

Den 24. oktober 2016 gikk Islandske kvinner fra arbeidet klokka 14:58. Dato og klokkeslett var ikke tilfeldig valgt. Tilsvarende aksjon ble første gang gjennomført på FN-dagen i FNs kvinneår, 1975. Klokkeslettene ble valgt, fordi kvinner sammenligna med menn i 2016 jobbet gratis fra dette tidspunktet og resten av en åtte timers arbeidsdag.

Det samme lønnsgapet gjelder også for norske arbeidstakere. For heltidsansatte i 2017 utgjorde lønna til norske kvinner 87% av det menn tjente. Siden bruk av deltid og midlertidige stillinger rammer kvinner i større grad enn menn; er ulikheten også mye større hvis vi ser på faktisk utbetalt lønn. Det er også godt dokumentert at kvinner i større grad enn menn har hovedansvaret for omsorgsoppgaver i hjemmet. På den måten jobber mange kvinner dobbelt, med lavere lønn og større risiko for å slite seg ut.

Det er derfor på tide at vi tar et krafttak for likelønn og likestilling. Lønnspolitikken må bygge på prinsippet om lik status og lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

FO som er et kvinnedominert forbund, må gå foran i arbeidet med å organisere en aksjon. FO Trøndelag oppfordrer derfor alle i FO til å delta på LIKELØNNSAKSJONEN 2018.     

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen