Søk

 

Hva mener FO Trøndelag?

  

Her publiseres uttalelser fra årsmøte, representantskap og styre samt leserinnlegg fra avdelingen.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen