Søk

 

Hovedkontakter

Hilde Slotnes
(fylkesleder)
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 478 83 497 
kontor@forogaland.no
hilde@forogaland.no


Kari Marie Pedersen
(nestleder)
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 907 37 013  
kontor@forogaland.no 
karimarie@forogaland.no
 

Ivar Kvadsheim 
(fylkessekretær)
Tlf.: 51 50 02 45
Mobil direkte: 918 11 753  
kontor@forogaland.no
ivar@forogaland.no

 

Elin Lindberg Kjeldsen
(organisasjonstillitsvalgt)
Telefon: 51 50 02 45
Mobil direkte: 901 17 864
kontor@forogaland.no
elin@forogaland.no
 


Følg oss gjerne på vår facebookside!

 

Møte-/aktivitetsplan 2018-19 (oppdatert pr. 17.7.2018)

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen