Søk

 

Hovedkontakter

Geir I. Lien (fylkessekretær)
90 62 90 55 | sekretar@oppland.fo.no

Lisbeth Berntsen Grandalen (fylkesleder)
91 36 99 63 | leder@oppland.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen