Søk

 

Hovedkontakter

FO Hordaland
476 77 999 | post@hordaland.fo.no

Grethe Kvist (Fylkesleder)
993 62 350 | grethe.kvist@fo.no

Bente Owren (Fylkessekretær)
466 64 095 | bente.owren@fo.no

Lena Ytreland (Organisasjonstillitsvalgt)
402 47 794 | lena.ytreland@fo.no

Astrid Vatten (Kontorsekretær)
476 77 999 | astrid.vatten@fo.no

Marita Gudvangen
936 00 946 marita.gudvangen@fo.no

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen