Søk

 

Sykehuset Innlandet (SPEKTER)

Her finner du oversikt over noen sentrale tillitsvalgte

 

 

 

 

Andreas Feiring

Foretakstillitsvalgt og divisjonstillitsvalgt psykisk helsevern

 91 82 39 75

Andreas.Feiring@sykehuset-innlandet.no

 

 
Lene N. Brendløkken

 Divisjonstillitsvalgt habilitering og rehabilitering

90 72 85 07

lenenaur.brendløkken@sykehuset-innlandet.no

 

 

Ole Petter Østerbø

Vara foretakstillitsvalgt og plasstillitsvalgt hab/rehab i Hedmark

93 62 84 01

Ole.Petter.Osterbo@sykehuset-innlandet.no

Even Skavhaug  Plasstillitsvalgt hab/rehab i Oppland

930 56 952

even.skavhaug@sykehuset-innlandet.no

Solveig Kippenbroeck

Avdelingstillitsvalgt for Sanderud sykehus

41 26 85 70

Solveig.Kippenbroeck@sykehuset-innlandet.no

Per Narum

Avdelingstillitsvbalgt for Reinsvoll Sykehus

97 022 695

Per.Narum@sykehuset-innlandet.no

 

Vara BUP døgn. Hanne Høstmælingen 

 

Heidi Sofienlund

Enhetstillitsvalgt akuttenheten Sanderud og Døgnenheten Elverum

(Vara Tove Sætrang 90 20 37 41, Tove.Satrang@sykehuset-innlandet.no)

95 97 18 87

Heidi.Sofienlund@sykehuset-innlandet.no

Bjørn Ødegaard

Enhetstillitsvalgt Kringsjåtunet (Bup døgn) 

91175957

bjorn.odegaard@sykehuset-innlandet.no

 

Avdelingstillitsvalgt BUP poliklinikker og DPS (DPS Lillehammer har egen tillitsvalgt)

Kontakt Andreas Feiring

Lillan Halsaa

Vara avdelingtillitsvalgt BUP poliklinikker

95 03 13 43

Lillian.Halsaa@sykehuset-innlandet.no

 

 

 

Veronica Dyreng

Enhetsstillitsvalgt for DPS, Lillehammer

veronica.nylund@sykehuset-innlandet.no 

 

 

Følgende er lokale kontaktpersoner:

-           Ane Bekkestad Fjose og Mai Anita Slettum  BUP Gjøvik

-           Hege Anita Kordahl, DPS Kongsvinger 

-           Solveig Nymoen, DPS Tynset
 

Tove.Satrang@sykehuset-innlandet.no

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen