Søk

 

Oversikt over tillitsvalgte i FO Finnmark

FO Finnmark organiserer medlemmer i mange ulike tariffområder. Vi har medlemmer i kommunene, staten, Finnmarkssykehuset, Bufetat, NHO, Virke og private bedrifter. Her kan du finne ut hvem som er FO-tillitsvalgt for det tariffområdet som du jobber innenfor. Dersom du ikke finner din tillitsvalgte/ ditt område, ta kontakt med avdelingen.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen