Søk

 

Finn din hovedtillitsvalgte

Våre medlemmer er fordelt på forskjellige tariffområder som: KS (kommuner og fylkeskommunen), Spekter helse (St. Olavs hospital), stat (f.eks. BUF-etat og Kriminalomsorgen), Virke og andre. Ved å benytte underkategoriene på venstre side får du oversikt over de ulike arbeidsplassene og hvem som er tillitsvalgt.

Det viktigste arbeidet for medlemmene blir gjort av de lokale tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Hos større arbeidsgivere kan det i tillegg til hovedtillitsvalgte være tillitsvalgte på ulike enheter. Disse kalles i så fall plasstillitsvalgte. Hovedtillitsvalgt har oversikt over eventuelle plasstillitsvalgte hos arbeidsgiver.

 

Tillitsvalgtes viktigste oppgaver:

  • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver innkaller til
  • Gi uttalelser ved ansettelser - delta i ansettelsesutvalg
  • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen
  • Forhandle lønn og andre forhold
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker
  • Påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er hjemlet i tariffavtale mv.
  • Spre relevant informasjon til medlemmene (gjerne epost)
  • Verve nye medlemmer

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen